محل عجیب مراسم قومی باستانی که سر در ابر داشتند، در ارتفاعات مکزیک کشف شد!

شواهدی از یک قوم باستانی بنام "مردم ابری" در ارتفاعات یکی از کوه‌های مکزیک دیده‌ شده است.