در ایام نوروز، فقط پیاده می توان در بافت تاریخی یزد گشت

براساس خبرهای واصله، ممنوعیت تردد خودروها در بافت جهانی یزد در ایام نوروز اعلام شد.

جریان چیست؟

حمید دهقان با بیان اینکه هر گونه تردد خودرو در تمام معابر بافت تاریخی در ایام نوروز ممنوع است، گفت: شهروندان و مسافران باید بتوانند در فضای بافت تاریخی یزد پیاده قدم بزنند. وی با بیان اینکه معابر بافت تاریخی با استفاده از دوربین و تکنولوژی های هوشند جدید کنترل می شوند، گفت: تردد در بافت تاریخی صرفا برای کسبه و ساکنین این بافت تاریخی با احراز هویت پلاک خودورهای مجاز در نظر گرفته می شود و تلاش می کنیم هیچ محدودیت و سختی برای تردد ساکنین و کسبه در بافت تاریخی ایجاد نشود. مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد افزود: طرح محدودیت تردد خودروها در بافت تاریخی در بازارچه صراف ها به صورت پایلوت اجرا و در ایام نوروز در تمام معابر بافت تاریخی اجرا می شود. دهقان با اشاره به افزایش ترافیک در روزهای پایانی سال بویژه در هسته مرکزی شهر، تصریح کرد: پارکینگ ها در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز سه ساعت بیشتر به شهروندان و مسافران خدمات رسانی خواهند کرد.

اخبار گردشگری محبوب